Jobbintervju

I ansettelsesprosessen er det forbud mot å spørre om en arbeidssøker er gravid eller skal adoptere. Det er også forbudt å stille spørsmål om vedkommendes familieplanlegging.

Mange arbeidsgiver er ikke kjent med at de heller ikke innhente slike opplysninger på annen måte som for eksempel gjennom jobbsøkerens Facebook-side eller i andre sosiale medier.

 

Arbeidssøkeres rettigheter ved mistanke om forbigåelse

Hvis en arbeidssøker mistenker at det er på grunn av graviditet og/eller foreldrepermisjon hun ikke får stillingen, har hun krav på å få opplysninger fra arbeidsgiver om kvalifikasjonene til den som fikk stillingen.

 

Vikariater og midlertidige kontrakter

Kvinner som arbeider i midlertidige stillinger eller i vikariater, opplever ofte at de ikke får forlenget arbeidsforholdet når de blir gravide eller går ut i foreldrepermisjon.

Det betyr ikke at ansatte som er gravide eller tar ut foreldrepermisjon har særskilt krav på å få et nytt vikariat, men de har rett til å ikke bli diskriminert. Det er et absolutt forbud mot å la være å forlenge en kontrakt på grunn av graviditet og foreldrepermisjon. Det vil si at det ikke finnes noen unntak i loven som tillater arbeidgsiver å vektlegge graviditet og foreldrepermisjon ved spørsmål om forlengelse av kontrakter. 

Spørreforbud

Overhold spørreforbudene i lovverket:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Forvaltningsloven:

Arbeidsmiljøloven: