Å legge til rette for at gravide kan stå i jobb

Gravide medarbeidere har krav på tilrettelegging på arbeidsplassen dersom de har behov for det.

Dersom en medarbeider har uttrykt behov for tilrettelegging, og du som arbeidsgiver ikke har tilrettelagt eller vurdert mulighetene for det, er det mest sannsynlig diskriminering.

Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere den ansatte, kan medarbeideren ha rett på svangerskapspenger.

Nyttige lenker


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)