I dette kurset forsøker vi å gi deg en oversikt og et innblikk i religion og diskrimineringsvern i arbeidslivet.  

Vi vil gå igjennom de juridiske rammene, problemstillinger som kan oppstå, og hvordan arbeidsgiver kan skape en god arbeidsplass for alle ansatte uavhengig av religion, tro og livssyn.  
 
Kurset er åpent for alle, og mest relevant for deg som arbeidsgiver, HR, tillitsvalgt, verneombud, men også for deg som er ansatt og interessert i temaet. 

OBS! Kursbeskrivelsen er ikke ferdig.

Tid og påmelding

Tirsdag 24.oktober
Kl 09:30-11:00

Meld deg på kurset her