Likestillingsplikten

For å motvirke dårlig levekår blant lhbt+ personer må det skapes tillit blant folk og myndighetsutøvere, som politi, offentlige kontorer, på skolen og andre viktige arenaer. At det offentlige skal jobbe med likestilling og mot diskriminering i sin myndighetsutøvelse er en god måte for å skape åpenhet, tillit og bygge opp kunnskapen. Å bli møtt med kunnskap og respekt er en viktig brikke for at det offentlige skal kunne tilby likeverdige tjenester for skeive.

Les nærmere om plikten ved å klikke her: https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/utenfor-arbeidslivet/ 

Ombudet hjelper deg

Ombudet kan gi deg veiledning i det offentliges plikt til å jobbe for likestilling og mot diskriminering. Kontakt oss ved å klikke her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/kontakt-ldo/ 

 

Forskjellsbehandling eller trakassering?

Har du derimot opplevd en konkret hendelse som er negativ fordi du er skeiv, for eksempel forskjellsbehandling eller trakassering, så anbefaler vi at du tar kontakt med ombudets veiledningstjeneste for en juridisk veiledning. Les mer om trakassering her: https://www.ldo.no/diskriminert/pa-jobb/trakassering-og-seksuell-trakassering/