Dette er et introduksjonskurs som passer spesielt godt for deg som ikke har deltatt på kurs hos ombudet tidligere, og for deg som trenger å sette deg nærmere inn i hvordan du vurderer om en hendelse faktisk er diskriminering etter likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

Arrangementet er en del av vårens LDO-kursuke for arbeidslivet.

Dato: 3. mai 

Tid: kl. 09.00-11.00

Kurset hodes som webinar. Klikk her for å delta i møtet.

 

Kurset inneholder

  • Kort informasjon om Likestillings- og diskrimineringsombudet og om Diskrimineringsnemnda.
  • En beskrivelse av hva diskriminering er.
  • Eksempler på hvordan kan vi bruke bestemmelsen om diskriminering i praksis og steg for steg.

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal vite hvor de kan henvende seg hvis de har spørsmål som gjelder diskriminering.
  • Deltakerne skal kunne gjøre en vurdering av om en hendelse eller situasjon er diskriminering.

 

 

 

Newsletter