Meld deg på her.

Dette er et introduksjonskurs som passer spesielt godt for deg som ikke har deltatt på kurs hos ombudet tidligere, og for deg som trenger å sette deg nærmere inn i hvordan du vurderer om en hendelse faktisk er diskriminering etter likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.  

 
Kurset inneholder 

  • Kort informasjon om Likestillings- og diskrimineringsombudet og om Diskrimineringsnemnda. 
  • En beskrivelse av hva diskriminering er. 
  • Eksempler på hvordan kan vi bruke bestemmelsen om diskriminering i praksis og steg for steg. 

  

Læringsmål 

  • Deltakerne skal vite hvor de kan henvende seg hvis de har spørsmål som gjelder diskriminering. 
  • Deltakerne skal kunne gjøre en vurdering av om en hendelse eller situasjon er diskriminering.