Det er norske virksomheters plikt å aktivt, målrettet og planmessig jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering innenfor egen virksomhet. 1. januar 2020 skjerpet Stortinget aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Som en del av likestillingsarbeidet skal arbeidsgiver også kartlegge kvinners og menns lønn minst annet hvert år.

 

Nå er det på tide å kastes et blikk i bakspeilet. Hvordan har det gått, og hvordan treffer disse pliktene virksomhetene?

 

Vi har invitert Telenor, Nordre Follo kommune og PWC for å dele sine erfaringer og reflektere sammen med oss, henholdsvis som arbeidsgivere og som revisjonsfirma.

Seminaret åpner vårens LDO-kursuke for arbeidslivet, og det blir en åpning fylt med konkrete erfaringer og refleksjoner rundt den virkeligheten norske virksomheter står i.

 

Plan for seminaret:

  • Åpning ved LDO 
  • Innlegg fra PWC, Nordre Follo og Telenor
  • Pause, mat og mingling
  • Panelsamtale med deltakerne

 

Meld deg på seminaret her.

 

Dato. 2. mai

Tid: 09.00-10.30

Sted: Mariboesgate 13 i Oslo

 

 

Newsletter