Med deg på her.

Kort om kurset:  

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben. 
Arbeidsgiver har etter diskrimineringslovgivningen en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Målet med kursmodulen er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen. 

Kurset inneholder 

 • Gjennomgang av hva trakassering og seksuell trakassering er etter likestillings- og diskrimineringsloven  
 • Gjennomgang av arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering  
 • Metodikk for hvordan arbeidsgiver kan jobbe forebyggende  
 • Eksempler fra praksis  
 • Tips til hvordan arbeidsgiver kan skape åpenhet for å snakke om dette på arbeidsplassen 

Læringsmål 

 • Deltakerne skal ha kunnskap om forbudet mot trakassering og seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven  
 • Deltakerne skal ha kunnskap om arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre trakassering. 
 • Kunnskap fra kurset skal kunne gjøre deltakerne i stand til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen.  

Målgruppe 

 • Arbeidsgivere/verneombud 
 • HMS-ansvarlige og HR-personell 
 • Tillitsvalgte  
 • Ansatte i fagforeninger