Etter metoo har mange fått kunnskap om seksuell trakassering og hvordan man kan jobbe for å forebygge og forhindre det. I dette kurset vil du lære om trakassering på andre grunnlag, blant annet etnisitet og kjønn. Kurset holdes som webinar.

Hvis du har deltatt på kurs om seksuell trakassering med oss tidligere, vil du kjenne igjen metodikken for å forebygge og forhindre trakassering.

Arrangementet er en del av vårens LDO-kursuke for arbeidslivet. 

Dato: 4. mai

Tid: kl.  09.00-11.00

Kurset holdes som webinar. Klikk her for å delta i møtet.

 

Kurset inneholder

  • Gjennomgang av hva trakassering er etter likestillings- og diskrimineringsloven
  • Gjennomgang av arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre trakassering
  • Metodikk for hvordan arbeidsgiver kan jobbe forebyggende
  • Kort informasjon om bevis i og håndtering av trakasseringssaker
  • Eksempler fra praksis

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal ha kunnskap om forbudet mot trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven
  • Deltakerne skal ha kunnskap om diskrimineringsgrunnlagene og kunne gjenkjenne trakassering
  • Deltakerne skal ha kunnskap om arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre trakassering.

Newsletter