Tidspunkt: 10. desember, kl. 10.00-11.00.

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. Klikk her for å delta.

 

Likestillings- og diskrimineringslovens § 24 pålegger alle norske kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. Denne likestillingsplikten utfyller aktivitets- og redegjørelsesplikten som offentlige myndigheter har som arbeidsgivere.

Likestillings- og diskrimineringsloven fremhever forebygging av kjønnsbasert vold som en viktig del av kommunenes likestillingsplikt.

Hvordan kan kommunale ledere sørge for at de oppfyller lovens krav om å forebygge kjønnsbasert vold gjennom kommunens virksomhet? Bli med på kurs der vi går i dybden på denne delen av likestillingsplikten for offentlig sektor.

I kurset ser vi nærmere på kjønnsbasert vold, hva det er og hvordan det kan forebygges gjennom kommunens arbeid.

 

Målgruppe

  • Faglig, administrativt og politisk ledelse i kommunene
  • Andre kommunalt ansatte som jobber med vold og kjønnsbasert vold

 

Kurset inneholder

  • Generell informasjon om kjønnsbasert vold
  • Praktiske råd om hvordan oppfylle kommunens plikt til å forebygge kjønnsbasert vold

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal ha kunnskap om hvorfor det er viktig å jobbe systematisk mot kjønnsbasert vold.
  • Deltakerne skal ha forståelse for hva de må gjøre i egen virksomhet for å oppfylle kravet om å forebygge kjønnsbasert vold.

 

Det kan være nyttig, men ikke nødvendig, å ha generell kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor før dere deltar på dette kurset.

Ombudet tilbyr en slik innføring på et kurs 22. november. Les mer om kurset her.

Newsletter