Dette er et introduksjonskurs som passer spesielt for deg som ikke har deltatt på kurs hos ombudet tidligere.

Vi arrangerer to kurs denne dagen med samme innhold. Velg derfor kun ett av kursene. Kurset inneholder oppgaver hvor deltakerne involveres.

Det kan maskimalt være 30 deltakere per kurs.

 

Kurset inneholder

  • Kort informasjon om Likestillings- og diskrimineringsombudet og om Diskrimineringsnemnda
  • En beskrivelse av hva diskriminering er
  • Eksempler på hvordan kan vi bruke bestemmelsen om diskriminering i praksis

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal vite hvor de kan henvende seg hvis de har spørsmål som gjelder diskriminering
  • Deltakerne skal kunne gjøre en diskrimineringsvurdering

Vil du vite mer? 

Les mer om diskriminering på ombudets temasider.