For å komme nærmere et likestilt arbeidsliv er det nødvendig å ha gode rekrutteringsprosesser. Arbeidsgivere skal drive aktivt likestillingsfremmende arbeid i tråd med § 26 (aktivitets- og redegjørelsesplikten) i likestillings- og diskrimineringsloven.

Rekruttering er fremhevet som et av de prioriterte områdene. Ved å følge dette kurset får du gode innspill til hvordan arbeidsgivere kan jobbe målrettet med å bedre rekrutteringsprosessene slik at de bidrar til å fremme likestilling og hindre diskriminering.

 

Kurset består av to sesjoner:

DEL 1: God rekruttering er likestilt rekruttering (kl. 09.00-10.30)

Dette er et kurs for deg som har en rolle i rekrutteringsprosesser i virksomheten din, eller som har interesse for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan bidra til et mer likestilt arbeidsliv.

 

Kurset inneholder

  • Presentasjon av hvordan en rekrutteringsprosess bør foregå fra jobbanalyse til onboarding av den utvalgte kandidaten.
  • Potensielle fallgruver i rekrutteringsprosesser og hvordan overkomme disse
  • Kort om positiv særbehandling og tilrettelegging

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal kjenne til gode prinsipper for rekruttering
  • Deltakerne skal kjenne til konkrete verktøy til å forbedre egne rekrutteringsprosesser

 

DEL 2: God rekruttering i praksis (kl. 12.00-13.30)

Dette er et gruppearbeid for deg som deltok på del 1, og som har en direkte rolle inn i arbeidet med rekruttering i din virksomhet.

I gruppearbeidet legger vi opp til stor grad av involvering av deltakerne, og du vil jobbe i digitale grupper med andre påmeldte. Målet er å sette teorien vi gikk gjennom i del 1 av kurset ut i praksis gjennom arbeid med case og praktiske verktøy.

Vi legger særlig vekt på utforming av stillingsannonser, utvelgelseskriterier, verktøy for å måle kompetanse (med særlig vekt på intervjuet) samt oppfølging av de kandidatene som ikke fikk jobben.

Gruppearbeidet har en deltakerbegrensning på 30 personer. Det er de 30 første som melder seg på som får delta.

 

 

Vil du vite mer? 

Les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten