En undersøkelse fra Simployer fra 2020 viste at bare rundt 50 prosent av norske arbeidsgivere kjente til plikten de har til å jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Bli med på et digitalt kurs med LDO for å få god oversikt og kunnskap om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Hele virksomheten bør være kjent med ARP og hvordan man skal oppfylle plikten. I kurset gir vi praktiske råd for å gjennomføre dette viktige arbeidet med involvering av styret, ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av eksempler, caser, analyseøvelser, dilemmaer og tematisk presentasjon av relevante problemstillinger.

Arrangementet er en del av vårens LDO-kursuke for arbeidslivet.

Dato: 5. mai

Tid: kl. 09.00-11.00

Kurset holdes som et webinar. Klikk her for å delta i møtet 

 

Kurset inneholder

 • Presentasjon av lovverket
 • Praktisk arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid og redegjørelse
 • Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud, styret)

 

Målgruppe

 • Arbeidsgivere
 • Styreledere
 • HR-personell
 • Tillitsvalgte
 • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte


Læringsmål

 • En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med likestilling og diskriminering på arbeidsplassen.
 • God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å jobbe aktivt og redegjøre for likestilling fra 1. januar 2020
 • Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten.

 

Vil du vite mer?

Les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten.