Gjennom dette kurset får du generell informasjon om likelønn og bestemmelsen om lønnskartlegging i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26. 

Kurset inneholder 

  • Informasjon om likelønnssituasjonen i Norge. 
  • Informasjon om likelønnsbestemmelsen og bestemmelsen om lønnskartlegging. 
  • Tips til arbeid med lønnskartlegging i virksomheten. 

Målgruppe 

  • Kursets innhold er rettet mot ledere, medarbeidere med HR- og personalfunksjoner og tillitsvalgte i næringslivet, statlige og kommunale virksomheter.  

Læringsmål 

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likelønnsbestemmelsen, hvorfor den er viktig og hva den innebærer. 
  • Deltakerne skal ha god forståelse av hva du må gjøre for å gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet. 
  • Deltakerne skal ha en god forståelse av hvordan de kan gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet.