(Under utvikling) Spørreundersøkelse: ungdoms opplevelser med politiet

Dette er en undersøkelse om ungdoms opplevelser med norsk politi. Du vil få spørsmål om du har blitt stoppet av politiet og i så fall hva som skjedde. Det er frivillig å svare på undersøkelsen og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og avslutte. Opplysningene som du gir til oss vil være anonyme og blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler om personvern.

Undersøkelsen tar cirka 10 minutter å besvare.

Trykk her for å gå videre til spørsmålene.

Personalia  

Kjønn
I hvilken by ligger skolen din?
Er du født i Norge?

Spørsmål

Alle kurs
Velg ønsket kurs - du kan velge flere

 


Kontaktinformasjon

(* må fylles ut)

 

Arrangementet er gratis.

LDO har vurdert lokalet og gått gjennom våre interne sjekklister med hensyn til god tilgjengelighet.

Samtykke til å motta invitasjon

Dine registrerte data på nettportalen vil automatisk bli slettet 30 dager etter arrangementet.