Bruk av kunstig intelligens utfordrer det opprinnelige bildet av hvordan diskriminering foregår. Diskriminerende bruk av KI skjer på nye arenaer og på måter det er vanskeligere å avdekke. Klarer dagens diskrimineringslov å adressere disse nye utfordringene?

7. mai lanserer Likestillings- og diskrimineringsombudet rapporten "Algoritmer, kunstig intelligens og diskriminering. En analyse av likestillings- og diskrimineringslovens muligheter og utfordringer." Rapporten er skrevet av professor og ekspert i likestillingsrett ved Universitetet i Oslo, Vibeke Blaker Strand, på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det er første gang det gjøres en gjennomgang av norsk lovverk i møte med kunstig intelligens, og vi ser fram til en innsiktsfull og informativ diskusjon.

Arrangementet finner sted 7.mai på Litteraturhuset i Oslo, sal Skram. Kl 08:30-10:00
Dørene åpnes kl. 08:00, arrangementet begynner 08:30.
Det vil bli kaffe og lett servering.
Arrangementet er gratis, og lokalene er universelt utformet.

Du kan melde deg på her

Program

08:00 Dørene åpner – kaffe/te, croissanter og frukt

08:30 Velkommen ved likestillingsombud Bjørn Erik Thon

08:40 Presentasjon rapporten ved Vibeke Blaker Strand, med mulighet for spørsmål fra salen

09:10 Pause

09:25-09:55 Paneldebatt med eksperter på diskrimineringsrett og kunstig intelligens

  • Lene Løvdal, styreleder i Egalia senter mot diskriminering
  • Mathias Karlsen Hauglid, advokat med doktorgrad om KI og diskriminering i helsesektoren
  • Cathrine Pihl Lyngstad, leder for dataseksjonen i NAV
  • Vera Sofie Borgen Skjetne, seniorrådgiver i Bufdir

09:55 Overrekkelse av rapporten til statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Erlend Hanstveit

Ordstyrer er Ingvild Baltzersen Sund, Likestillings- og diskrimineringsombudet.