Helsedirektoratet inviterer til webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende under pandemien.

Webinaret arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshemmede, Mental Helse, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt Folkehelseinstituttet (FHI) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

  • Dato: 18. januar 2022
  • Tid: 13:00 - 14:00

Finn mer info om webinaret om påmelding på Helsedirektoratets hjemmesider. 

Newsletter