Følg lanseringen direkte her.

 

«Jeg mener det er måten du kler deg på, hvordan du ser ut – hudfarge – og måten du går på. Det er sånne ting de stopper deg for.»

Slik beskriver en videregående skoleelev med etnisk minoritetsbakgrunn overfor ombudet hvorfor han mener han ble stoppet og kontrollert av politiet. En annen sier følgende:

«Jeg pleide å ha god tone med dem på starten, men når det skjer gjentatte ganger, så føler jeg meg nedtrykt.»

Ombudet har i løpet av det siste året snakket med personer som stadig utsettes for politikontroller, og deres opplevelser gir grunn til bekymring. Rapporten «Kontroller uten kontroll» er basert på over 40 intervjuer med personer med etnisk minoritetsbakgrunn, i tillegg til en spørreundersøkelse besvart av nærmere 1600 videregåendeelever fra Drammen og Oslo. Rapporten inneholder også en juridisk undersøkelse der vi vurderer aktuelle bestemmelser etter politiloven opp mot Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. På lanseringen vil ombudet legge frem våre viktigste funn og anbefalinger.

 

Dato: Torsdag 20. oktober

Tid: 08:30-10:00

Sted: Kulturhuset (Boksen)

Meld deg på her   

 

Program 

08:30-09:00     Lett servering  

09:00-09:05     Velkommen

ved Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud   

09:05-09:15     Presentasjon av hovedfunn

ved Natasha Telson, seniorrådgiver i ombudet 

09:15-09:20     Overlevering av rapporten etterfulgt av innlegg 

ved Erik Sandsmark Idsøe, statssekretær i Justisdepartementet  

09:20-10:00     Paneldiskusjon og spørsmål fra salen   

ordstyrer Kathinka Theodore Aakenes-Vik, rådgiver i ombudet  

Paneldeltakere:

  • Randi Solhjell, forsker på Politihøgskolen i Oslo  
  • Kristin Elnæs, seksjonssjef i Politifagavdelingen, Forebyggings- og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet   
  • Awon Amidu, advokat med egen advokatpraksis i Trondheim   
  • Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti