Funksjonshemmede i Norge får ikke alle rettighetene sine

Alle mennesker har menneskerettigheter. Rettigheter handler om hva du har rett til å ha, få eller gjøre. Regjeringen har ansvar for at alle i Norge får sine menneskerettigheter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kalles også for LDO. LDO jobber for at funksjonshemmede skal ha de samme rettighetene som alle andre i Norge. Vi har skrevet til regjeringen og sagt at de må jobbe med 10 problemer:

 

  1. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede får de samme rettighetene som alle andre i Norge.
  2. Regjeringen må vite mer om hvor mye og hvordan funksjonshemmede blir diskriminert. Diskriminert betyr at noen blir behandlet dårligere enn andre.
  3. Regjeringen må gjøre det forbudt at noen bruker tvang mot personer som er psykisk syke. Det må bli forbudt å binde noen eller å tvinge noen til å ta medisiner hvis ikke det er absolutt nødvendig. Absolutt nødvendig er det bare hvis den personen kan gjøre veldig stor skade på seg selv eller på andre.
  4. Regjeringen må gjøre det forbudt å bruke tvang mot personer med utviklingshemminger og mot personer med demens. Det må bli forbudt å låse mennesker med utviklingshemming eller mennesker med demens inne på et rom alene, binde dem fast eller nekte å gi dem mat.
  5. Regjeringen må jobbe for at mennesker som har verge får lov å bestemme over seg selv. Regjeringen må jobbe for at noen kontrollerer hvordan vergene jobber. Det må bli forbudt at verger kan bestemme om noen får lov å få pass, gifte seg, ta abort eller bli sterilisert slik at de ikke kan få barn.
  6. Regjeringen må jobbe for at ingen gjør noe seksuelt mot funksjonshemmede uten at de vil det selv. Hvis noen har gjort noe seksuelt mot en person som er funksjonshemmet uten at den vil det, må den personen få hjelp og et trygt sted å være.
  7. Regjeringen må jobbe for at ingen sier stygge ord eller gjør stygge ting mot funksjonshemmede.
  8. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede ikke blir behandlet dårligere enn andre når de søker jobb eller har jobb. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede som ønsker å jobbe kan få jobb.
  9. Regjeringen må jobbe for at alle kan komme inn og bevege seg rundt på skolene i Norge. Det må være mulig for elever som har problemer med å bevege seg å komme inn på alle skoler.
  10. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede får samme informasjon som alle andre, for eksempel hvis det er brannalarm eller hvis toget er forsinket. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede har samme mulighet til for eksempel å handle i butikker, gå på kino eller være på en konsert. Regjeringen må jobbe for at funksjonshemmede kan få samme hjelp og behandling som alle andre hvis de skal til for eksempel lege, frisør, på kafé eller på biblioteket.