Sammendrag

Denne rapporten belyser norske Facebook-brukeres holdninger til ytringsfrihet på sosiale medier, erfaringer med hatefulle ytringer på Facebook og hvordan hatefulle ytringer påvirker deres debattdeltakelse. Rapporten baserer seg på en representativ spørreundersøkelse blant 2031 Facebook-brukere i Norge gjennomført våren 2020. Undersøkelsen er utført av YouGov på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det blir stadig flere plattformer å ytre seg på, og det er fortsatt et stort behov for kunnskap og forskning på debattklimaet på sosiale medier, samt undersøkelser som ser på hvordan man kan forebygge eller minimere hatefulle ytringer på nett. 

Funnene i denne rapporten viser blant annet at:

  • 2 av 3 ofte dropper, ofte eller av og til, å ytre seg på grunn av hets og negativ tone i debattene. Kvinner vegrer seg i større grad enn menn, og yngre mer enn eldre.

  • 7 av 10 har opplevd at andre skriver noe nedsettende eller krenkende i en debattråd på Facebook.

  • De fleste hatefulle kommentarene handler om politisk holdning.

  • Kvinner får mye mer hets på grunnlag av kjønn enn menn. Mange mottar også hets for etnisitet, nasjonalitet eller hudfarge.

  • Menn står bak 2 av 3 hatefulle kommentarer. 75 prosent av de hatefulle kommentarene som menn har mottatt kommer fra andre menn.