«Jeg fikk en følelse når jeg kom dit de første gangene at det var som å komme inn på et tankskip som har mista motoren og radioen, bare driver rundt på havet alene og ingen bryr seg, ingen leter etter dem» (Emil, psykologspesialist)

Innsatte i norske fengsler utgjør en mangfoldig gruppe. Likevel har mange kvinnelige innsatte andre typer utfordringer enn menn. Hvordan opplever innsatte, betjenter og helsepersonell at helsetilbudet til kvinner i fengsel fungerer? Hvordan blir helsen påvirket av soningsmiljøet? Og hvilket ansvar for å bedre kvinnenes helseutfordringer kan egentlig legges på fengslene?

Rapporten er laget av forskere fra Universitetet i Oslo, på oppdrag fra LDO.