Ombudet lanserte Diskrimineringsrettsrapporten for 2023 den 15. mai. Med gjennomgang av lovendringer, relevant nasjonal og internasjonal rettspraksis, samt en oversikt over uttalelser og anbefalinger fra de ulike FN-komiteene på feltet.

På lanseringen tok vi opp sikkerhetsvurderinger i arbeidsforhold og forholdet til diskrimineringsvernet, Cedaw-komiteens avgjørelser om obstetrisk vold (krenkelser kvinner utsettes for under fødsel) og Diskrimineringsnemndas avgjørelser om tilgang til BankID for personer som har verge.

Les rapporten her