Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsavdeling får årlig rundt 2500 henvendelser. Ved å få disse henvendelsene gir dette veilederne våre et enda dypere blikk i de forskjellige problemstillingene som foregår i samfunnet. Spørsmålet er oftest: Er det jeg har opplevd diskriminering? Ombudet gir som en del av mandatet sitt gratis juridisk veiledning i alle saker som gjelder diskriminering og trakassering. Alle som ønsker det kan ta kontakt, og du kan også være anonym.  

- Vi kan veilede om diskrimineringslovverket, vurdere saken din, gi innspill til hva du kan gjøre videre, og forklare hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda, sier Rønnaug Retterås som leder Veiledningsavdelingen.   

Hvis ikke ombudet kan hjelpe deg direkte, kan vi peke deg videre i riktig retning. Det ombudet kan ikke gjøre er å være advokaten din. Vi behandler heller ikke klager, det er det Diskrimineringsnemnda som gjør.  

Ring oss på 23 15 73 00 

- Nå prøver vi ut en ny ordning, som gjør at du kommer raskere i kontakt med en av våre veiledere. Når du ringer sentralbordet på 23 15 73 00, så blir du med en gang satt over til en ledig veileder som kaster et juridisk blikk på saken din, sier Retterås. 

Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling på grunn av en eller flere av disse diskrimineringsgrunnlagene: kjønn, funksjonsevne, graviditet og foreldrepermisjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion og livssyn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, alder, politisk syn i arbeidslivet, medlemskap i fagforening.  

Du har også beskyttelse mot trakassering basert på de nevnte grunnene over, samt seksuell trakassering både på og utenfor arbeidsplassen. Du kan finne mer info om dette her.  

Ombudet gir også råd og veiledning om aktivitets- og redegjørelsesplikten til arbeidsgivere (ARP), og likestillingsplikten til offentlig sektor (LOS) 

Stor bredde blant henvendelsene 

Veiledningsavdelingen vår får svært mange forskjellige henvendelser. Noen av henvendelsene vi har håndtert i det siste handlet blant annet om studenter med funksjonsnedsettelser, som har behov for tilrettelegging av undervisning. Typisk eksempel er når en student trenger digital undervisning, men studiestedet nekter dette av hensyn til forelesere og medstudenter. Dette bryter sannsynligvis med kravet om individuell tilrettelegging, ettersom digital undervisning er en nokså enkel og kostnadsfri løsning som sikrer like utdanningsmuligheter for studenten som ikke kan delta fysisk.  

Vi får også mange henvendelser om graviditet, foreldrepermisjon og rettigheter i arbeidslivet. 

- Nylig kontaktet en gravid kvinne oss. Hun hadde fått en ny jobb, og sa deretter opp sin nåværende stilling fordi den nye arbeidsgiveren ville at hun skulle starte raskt. Men da kvinnen opplyste sin nye arbeidsgiver om hun var gravid, hadde arbeidsgiveren plutselig ansettelsesstopp og trakk tilbudet. Det er absolutt forbudt å diskriminere noen på grunn av graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelser, sier Helene Falch, jurist i Veiledningstjenesten. Det vil si at en arbeidsgiver ikke kan la være å ansette noen på grunn av graviditet og foreldrepermisjon. - Vi har mange eksempler på at Diskrimineringsnemnda i slike saker har pålagt arbeidsgivere å betale oppreisning og erstatning til den som har blitt diskriminert, sier Falch.