På grunn av en oppgradering, har LDOs saksbehandlersystem vært nede fra 25. februar til 7. mars.

Det vil derfor kunne ta noe lenger tid enn normalt å få svar på veiledningshenvendelser.