I 2017 ratifiserte Norge Istanbul-konvensjonen, som er Europarådet konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Nå har ombudet sendt inn sine første innspill til Grevio, som er konvensjonens tilsynsorgan.

Organet har planlagt et besøk til Norge i mars, med mindre korona-situasjonen gjør det umulig for medlemmene å reise.

Det er første gang Likestillings- og diskrimineringsombudet sender en slik rapport. Innspillene og anbefalingene skal gi Grevio en oversikt over særlige utfordringer knyttet til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner og vold mot kvinner.

 

I rapporten trekker ombudet blant annet frem: 

  • Behovet for en samlet gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, blant annet for å sikre et språk og en terminologi som mer presist kan beskrive hva som er en voldtekt.

  • Den økende utfordringen knyttet til digital vold, et område som har fått stadig større oppmerksomhet de siste årene. Samtidig gjenstår mye arbeid, blant annet med hvordan de største plattformene skal ansvarliggjøres for materiale som spres.

  • Viktigheten av å inkludere tiltak mot seksuell trakassering i virksomheters HMS-arbeid.

 

Les alle ombudets innspill her. Rapporten er på engelsk.

Vil du vite mer?

 

Vil du ha nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no.