Stalking er en av mange former for vold, og er en alvorlig belastning for dem som opplever det. Målet med konferansen er å øke kunnskapen om stalking hos førstelinjetjenesten; krisesentrene og politiet, og andre som kommer i berøring med stalkingsaker. Vi ønsker å belyse ulike former for stalking, konsekvenser for personer som blir utsatt for stalking og forebygging.

Meld deg på her.

Program

08:30 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkommen

v/ Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombudet

09:10 – 09.20 Velkommen og praktisk informasjon

v/ konferansier Nertila Stringa, rådgiver ved likestillingssenteret KUN

09:20 – 10:25 Stalking: fenomenforståelse, risiko og håndtering.

v/ Svein Øverland, leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet, og rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og politiet.

10:25 – 10:35 Pause

10:35– 11:30 Hva sier lovverket om stalking? Illustrert med en konkret sak fra virkeligheten.

v/ Kaia Strandjord, statsadvokat.

11:30 – 12:20 Lunsj

12:20 – 13:25 Hvordan å forstå den som stalker og hvordan jobbe forebyggende. Innsikt og kunnskap fra Danmark.

v/ Laurids Møller, psykolog ved Dansk Stalking Center.

13:25– 13.35 Hva gjorde stalking med meg? Opplevde historie om forfølgelse.

Lest av Tanya Skjønhaug, seniorrådgiver ved likestillingssentret KUN

13:35 – 13.50 Pause

13:50 – 14:30 Cyberstalking blant dagens unge: Hvem kan egentlig finne deg på nettet? Hva leter de etter? Hvordan gjør de det? Dagens teknologi har brakt oss utallige muligheter, men den har også åpnet døren for en stor trussel som stadig flere unge står ovenfor.

v/ Mia Landsem, forfatter og etisk hacker

14:30 – 15.10 Hvordan kan vi jobbe effektivt mot stalking? Forebygging, samarbeid og kunnskap.

Samtale mellom Hans-Petter Kielland Oslo politidistrikt, Shilpa Eline Løyning Romerike Krisesenter IKS, og Laurids Møller Dansk Stalking Center. Ledet av Gry Stordahl dinutvei.no.

15:15 Slutt

Frist for å melde seg på: 8. november. Påmeldingen til fysisk deltagelse er bindende og avmelding etter 8. november eller manglende oppmøte, vil bli fakturert. Det er begrenset antall plasser.