Ombudet har i høst samarbeidet med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Diskrimineringsnemnda om kampanjen som skal spres på sosiale medier. Målet har vært å informere om forbudet, om hvor man kan få råd og veiledning, og om muligheten man har til å sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

 

Tar mange former

Mange utsettes for seksuell trakassering, både i og utenfor arbeidslivet. I løpet av kampanje-perioden presenterer vi eksempler på noen ulike tilfeller av seksuell trakassering, som er basert på saker som JURK og LDO har gitt veiledning om. Typisk for mange av sakene, er at det er snakk om seksuell trakassering som ikke alltid er så eksplisitt. Men hvor går egentlig grensene for hva som er tillatt og ikke?

Under finner du mer informasjon om forbudet, og informasjon om hvem du kan kontakte for hjelp.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Dette er forbudt.

Trakasseringen kan skje på flere måter, og kan ha ulik alvorlighetsgrad. Det kan være både fysisk, verbalt og ikke-verbalt. Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep.

Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også kunne være seksuell trakassering.

Alle kan utsettes for seksuell trakassering, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, og funksjonsevne og seksuell orientering.

Gjengjeldelse

Med gjengjeldelse menes at man utsettes for negative konsekvenser etter å ha varslet om seksuell trakassering. Gjengjeldelse kan ta form av alt fra negative kommentarer til å bli fratatt arbeidsoppgaver i jobbsammenheng.

Gjengjeldelse overfor noen som har fremmet en klage om brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet, er forbudt. 

Les mer om seksuell trakassering i arbeidslivet her.

Forbudet mot seksuell trakassering gjelder på alle samfunnsområder, også utenfor arbeidslivet.

Blir du utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på skole eller universitet, i en organisasjon du jobber frivillig i eller andre steder, kan det være ulovlig.

 

 

Her kan du få hjelp

Ombudet gir gratis råd og veiledning om forbudet mot seksuell trakassering og om dine rettigheter etter likestillings- og diskrimineringsloven. 

Du kan også kontakte våre samarbeidspartnere:  

  • Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) er en studentdrevet rettshjelpsorganisasjon som gir gratis, juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner. JURK har en egen arbeids- og diskrimineringsgruppe som blant annet gir juridisk rådgivning til kvinner som har vært utsatt for seksuell trakassering, enten på jobb eller andre steder.

    I noen saker kan også JURK være med å representere en klient som har vært utsatt for slik trakassering i møte med arbeidsgiver, eller dersom hun vil klage til Diskrimineringsnemnda.

    Kontaktinformasjon til JURK finner du her.

  • Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager om diskriminering og trakassering. Det er gratis å få saken din behandlet av nemnda, og partene trenger ikke å bruke advokat. Du risikerer heller ikke å betale motparten sine saksomkostninger.

    Gå til Diskrimineringsnemndas hjemmesider for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Følg kampanjen på ombudets Facebook-side.

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no