Kunstig intelligens inntar stadig flere deler av samfunnet og enkeltmenneskers liv, og gir oss muligheter som vi aldri før har hatt. Det vil også påvirke arbeidet med likestilling- og diskrimineringsspørsmål i tiden som kommer.

I slutten av oktober samlet ombudet representanter fra helsemyndighetene, politiet, rettstiltanden, NAV og flere andre viktige aktører som jevnlig jobber med oppgaver knyttet til kunstig intelligens for å få vite mer om hvordan teknologien preger deres arbeidshverdag, og hvilke etiske utfordringer det gir. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjestet også årskonferansen, som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo.

Ombud Hanne Bjurstrøm sa i sin innledning at kunstig intelligens er en fantastisk ressurs når den brukes riktig.

- Kunstig intelligens kan gjøre oppgaver mye raskere og bedre enn mennesker, men vi må ikke glemme at det er mennesker som utvikler teknologien. Fra vårt eget arbeid har vi god kunnskap om hva mennesker fortsatt blir utsatt for, enten det gjelder saker knyttet til graviditet, etnisitet, funksjonsevne eller noen av de andre diskrimineringsgrunnlagene vi jobber med. Vi må hindre at maskiner «arver» menneskelige stereotypiske eller forutinntatte holdninger, og at menneskelig svikt settes i system. Da må menneskene som utvikler teknologien selv ha kunnskap til regelverk innenfor diskrimineringsfeltet, sa Bjurstøm.

 

Se hele årskonferansen her.

Vil du vite mer?

  • «Teknologien og likestillingen er blant våre to største framskritt. Nå må vi klare å kombinere dem», skriver Hanne Bjurstrøm i en kronikk i Dagbladet.

 

Vil du ha nyhetsbrev fra LDO? 
Send e-post til media@ldo.no