Etnisk profilering ved politikontroller, seksuell trakassering, viktige saker om funksjonsnedsettelse og oppfølging av aktivitetsplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter var blant emnene som preget nok et innholdsrikt år for diskrimineringsretten.

Diskrimineringsretten berører områder som påvirker mange mennesker, og som reiser en rekke problemstillinger. 

Nå har ombudets årlige rapport om utviklingen i diskrimineringsretten publisert for tredje gang. Du finner hele rapporten her.

 

Årets utgave omtaler blant annet:

  • EUs Web Accessibility Directive, som ble innlemmet i norsk lov fra 1. januar 2022 som gjelder tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

  • Det første høringsforslaget om regulering av konverteringsterapi.

  • Mange interessante saker fra Diskrimineringsnemnda – blant annet om seksuell trakassering, etnisk profilering i politiet, manglende tilrettelegging av politiavhør av person med utviklingshemming i etterforskning av seksuelle overgrep, servering av svin til muslimsk innsatt i fengsel.

  • Flere EU-dommer – blant annet om forbud mot religiøse hodeplagg ut fra ønske om verdinøytralitet og tilrettelegging i arbeidslivet for funksjonshemmede.

  • Rettspraksis fra EMD – blant annet om tap av stemmerett for personer med enkelte funksjonsnedsettelser og forbud mot tigging på offentlig sted.

  • Ombudets arbeid med oppfølging av den konkretiserte plikten arbeidsgivere og offentlige myndigheter har til å arbeide for likestilling og mot diskriminering.

 

og mye mer!

Vil du vite mer?