Ombudet er partner for norske myndigheter i EØS-samarbeidet på likestilling, gjennom det såkalte Portugal-prosjektet. Prosjektet er et samarbeid med Portugal og handler om balansen mellom arbeidsliv og privatliv, om vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold. 

Seniorrådgiver Ann-Helen Rykkje Hopland besøkte Lisboa forrige måned, for en fagsamling om det pågående arbeidet. Samlingen handlet om likelønn i det portugisiske arbeidsmarkedet, og ga portugiserne en anledning til å fortelle om hvor langt de har kommet med å etablere en egen standard for likelønn.

Portugal markerte for øvrig sin likelønnsdag dagen før samlingen, på et arrangement der Norges ambassadør også var tilstede.

Les mer om EØS-midlene og ombudets rolle her.

 

Arbeidet for en standard for likelønn er inspirert av den islandske modellen, etter at Alltinget på Island innførte en likelønnsstandard i januar 2018. Den innebærer et krav om sertifisering og dokumentering for bedrifter med minst 25 arbeidstakere, og at kvinner og menn i samme stillinger har samme lønn. 

Likelønnstandarden på Island er en administrativ standard for likelønnssystemer. Hvis man følger kravene i denne kan du som arbeidsgiver oppnå en såkalt likelønnssertifisering.

Utsendte fra både Portugal, Island og Norge delte sine erfaringer underveis i samlingen.

- Jeg fortalte om hvordan vi i Norge har jobbet med å veilede virksomheter på lønnskartlegging som et krav i aktivitets og redegjørelsesplikten. I tillegg snakket jeg om hvordan vi gjennomfører lønnskartleggingskurs og hva virksomhetene må gjennomføre før 31.desember i år. Resultatene av likelønnskartleggingen er første gang et krav for regnskapsåret 2021, da plikten gjelder minimum annethvert år, sier Hopland.

Hun mener denne typen kunnskapsdeling er viktig for å ta likestillingsarbeidet fremover. Samtidig har det vært utfordrende å bli enige om en standard som passer alle type virksomheter i Portugal. Nå er det nedsatt en komite som skal se nærmere på implementeringen over tid.

Norge er vertskap for neste møtet i Portugal-prosjektet, som er planlagt i Oslo i mai. Prosjektet har blitt forlenget som følge av pandemien, og avsluttes i 2023.

Vil du vite mer?