En spørreundersøkelse Unge funksjonshemmede har laget i samarbeid med LDO viser at ungdom med funksjonsnedsettelser har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene under koronapandemien.

Hovedmålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke konsekvenser smitteverntiltakene under koronapandemien har hatt for rettighetene og samfunnsdeltakelsen til ungdom med funksjonsnedsettelser.

Undersøkelsen ble gjennomført i sommer. 474 unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i alderen 12 – 35 år deltok.

 

Dette er noen av hovedfunnene:

  • Svært mange forteller at de har fått en forverring i sin psykiske og fysiske helse. Dette henger blant annet sammen med at mange har mistet grunnleggende helsetjenester som fysioterapi, psykolog, fastlege og spesialisthelsetjenester, særlig i nedstengingen våren 2020. Selvisolasjon har også gått hardt utover mange.

  • På skolefeltet forteller omtrent halvparten av dem som mottar spesialundervisning, ikke har fått oppfylt vedtaket sitt. Mange har heller ikke fått fullført fag eller eksamen på lik linje med sine medelever.

  • Mange forteller at det har blitt vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet enn før. Flere av dem som står i arbeidslivet opplever også det som mer krevende å stå i jobb enn tidligere, blant annet på grunn av dårligere tilrettelegging og mindre oppfølging fra arbeidsgiver.

  • 1 av 4 forteller at selv når samfunnet begynte å åpne opp tidligere i år, kunne de ikke delta i samfunnet på lik linje med andre. Mange er selv i en risikogruppe, og må isolere seg for å unngå å bli smittet, selv om tjenester og aktiviteter kommer tilbake.

Vil du vite mer?


Vil du ha nyhetsbrev fra ombudet?
Send e-post til media@ldo.no