Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber for at alle skal bli behandlet rettferdig og ha like rettigheter og muligheter. Nå har vi et prosjekt om utviklingshemmedes rett til bestemme selv, og trenger å snakke med mennesker som vil dele sine erfaringer. Er du en av dem vi ser etter?

Vi ønsker å intervjue deg om selvbestemmelse, hva du trenger hjelp til, hvordan det er å ha verge, og hva slags støtte du får til å ta avgjørelser og gjøre de tingene som er viktige for deg.  

Krav til å delta: Du må ha utviklingshemming, du må ha verge, og du må være over 18 år. Du må også kunne møte oss i løpet av oktober eller november. Du kan ha med deg en person du stoler på og som kjenner deg godt på intervjuene. Samtalen vil vare i cirka to timer.

For mer informasjon, og for å melde din interesse for prosjektet, ta kontakt innen 14. oktober.

Kontaktperson er:

Kjersti Skarstad, prosjektleder
e-post: kjersti.skarstad@ldo.no
tlf. 23 15 73 00

 

Vil du vite mer?

Les mer om ombudets arbeid innen funksjonsevne.

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Kontakt oss på media@ldo.no