– Vi vet at det ofte tar tid for dem som er utsatt for vold å erkjenne det som skjer. En slik telefontjeneste vil være viktig for mennesker i svært tøffe situasjoner. Jeg håper den vil senke terskelen for å be om hjelp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om Vold- og overgrepslinjen 116 006, som ble lansert i Oslo denne uken.

Tilbudet opererer under forkortelsen VO. Den nyoppstartede hjelpelinjen er til for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner, samt deres venner, familie og pårørende.

 

Utbredt problem

Vold og trakassering krenker grunnleggende menneskerettigheter. Alle mennesker har rett til å bli respektert og til å føle seg trygge, men det er det ikke alle som gjør. 8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har opplevd å ha blitt sparket, banket opp, eller utsatt for annen type alvorlig vold fra partneren.

Like mange menn som kvinner i Norge melder ifra om voldshendelser i partnerforhold, ifølge VO.

 

Døgnåpen, anonym og gratis

Bjurstrøm gjestet lanseringen av telefontjenesten sammen med blant andre statsminister Erna Solberg. Ombudet understreker at Norge er pålagt å ha en slik tjeneste etter at myndighetene ratifiserte Istanbul-konvensjonen i 2017, om bekjempelse av vold i nære relasjoner. Hun peker også på at et tilsvarende tilbud allerede finnes i Sverige, der det ofte blir brukt.

VO er døgnåpen, anonym og gratis. Linjen betjenes av personell som daglig jobber med voldsproblematikk i nære relasjoner. Tjenesten har 18 års aldersgrense.

Les mer om VO her.

Krisesentersekretariatet, som står bak VO, samarbeider med ombudet om bekjempelse av vold og partnerdrap gjennom kampanjen «Taushet tar liv». Den kan du lese mer om her.