Kurs for jusstudenter

Diskrimineringskurs til stor hjelp for jusstudenter

Jusstudenter som blant annet er tilknyttet organisasjonene Jussbuss, JURK og Jusshjelpa i Nord-Norge får tilbud om gratis innføring i likestillings- og diskrimineringsrett fra ombudet. Det faglige påfyllet skal gi studentene et bedre verktøy i møte med sine klienter.

-Det at vi får mulighet til å lære mer om arbeidsområdene våre gratis har alt å si, sier jusstudenten fra Universitetet i Oslo, Shobika Suthahar.

Hun er på sitt fjerde år i utdanningsløpet og er tilknyttet organisasjonen JURK som tilbyr gratis rettshjelp til kvinner. JURK får i likhet med andre lignende organisasjoner støtte fra staten som får hjulene til å gå rundt. Budsjettet er trangt og det er ikke alltid midlene strekker til kurs som tar betalt.

-Veiledningen gir oss rett og slett mer kjøtt på beina. Det å se nærmere på hvordan jussen fungerer i praksis er veldig lærerikt, sier JURK representanten fra Universitetet i Bergen, Cora Gabrielle Møller Jensen.

Må forstå lovens formål

LDO kursene arrangeres to ganger i året og har som mål å gi jusstudenter et bedre verktøy i møte med sine klienter. Noen av temaene som blir tatt opp til diskusjon er blant annet diskriminering i arbeidslivet, spesielt knyttet til foreldrepermisjon, religion og språk, tilrettelegging og trakassering. Kursholder og seniorrådgiver i LDO, Carl Fredrik Riise er svært opptatt av at studentene skal forstå likestillings- og diskrimineringslovens formål.

-Det er ikke alt som oppleves som urettferdig som nødvendigvis er diskriminering. Vi viser studentene eksempler fra saker vi har jobbet med og lar dem argumentere om de mener det er diskriminering eller ikke før vi gir dem fasiten. De lærer mye av å se hvordan lovverket fungerer i virkeligheten, sier Riise.

Kom fra Tromsø for å lære

Flesteparten av jusstudentene som var til stede på diskrimineringskurset var tilknyttet organisasjonene Jussbuss og JURK, men det var også dem som kom fra Jusshjelpa i Nord-Norge. Marcus Veinan og Julia Nordvang Johansen kom til Oslo primært for å lære mer om husleierett og fengselsrett.

-Det er alltid bra å lære mer om hvordan vi kan håndtere saker på en bedre måte og samtidig ta med oss råd om hvordan vi kan gi bedre rettshjelp fremover, sier Marcus Veinan.