Regnbueflagget.

Nå kan homofile gifte seg i kirken

Kirkemøtet har i dag vedtatt liturgien som gjør at likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

-Den årelange og tunge kampen som homofile i kirken har kjempet, har nyttet. Jeg håper dette kan være en døråpner for homofile i andre trossamfunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

I april vedtok den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, at likekjønnet ekteskap skal sidestilles med heterofilt ekteskap. Nå er også vedtak av liturgien som skal gjøre det mulig i praksis, på plass.

- Kirken tar nå endelig steget fullt ut formelt sett og anerkjenner at kjærligheten mellom to av samme kjønn er like mye verdt. Vi ser frem til å følge endringene i praksis, sier Bjurstrøm.

Ekteskapsloven som likestilte homofile og heterofile trådte i kraft i 2009. Likevel har ikke homofile kunnet gifte seg i kirken før kirkemøtet i dag vedtok ny ekteskapsliturgi.

-Mange homofile har hatt og har det fremdeles svært tøft i møte med sin tro og sitt trossamfunn. Mye gjenstår, men jeg håper dagen i dag kan gi håp til de mange som fremdeles må kjempe for å få være seg selv, sier ombudet.

Hun understreker også kirken sitt ansvar fremover.

-Kirken har nå plikt til å legge til rette for likekjønnede par, uansett hvor i landet de hører til.

Bjurstrøm håper vi vil se endringer også i andre trossamfunn i tiden fremover.