Likeverdige tjenester i praksis

Refleksjonshefte

Heftet skal bidra til refleksjon og økt kunnskap om hva det vil si å gi likeverdige tjenester. Her får du jobbe med dilemmaer og utfordringer, og reflektere over hvordan du og din arbeidsplass kan løse lignende situasjoner.

Oppgavene og eksemplene bygger på brukererfaringer, klagesaker, forskningsfunn, mediesaker, henvendelser til LDO og LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid. Du vil også finne noen tilfeldig utvalgte eksempler på gode tiltak og kilder til kunnskap for å gi deg ideer og inspirasjon i ditt arbeid.

Håndbok for tjenesteytere

Eksemplene, tipsene og veiledningen i denne håndboken er hentet fra brukererfaringer, henvendelser og klagesaker behandlet av LDO, LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid, og ulike rapporter. Menge av eksemplene er hentet fra helsevesenet, men de er relevante også for andre virksomheter.