Hva du må gjøre for å få vurdert erstatningskravet ditt

For å ha rett til erstatning må du ha hatt et økonomisk tap på grunn av diskrimineringen. Du må dokumentere det økonomiske tapet som følge av diskrimineringen (bevis). Du må kreve erstatning i klagen din til nemnda for at nemnda skal kunne ta stilling til om du skal få erstatning eller ikke.

 

Hvordan vurderer nemnda kravet ditt?

Hvis nemnda kommer til at likestillings- og diskrimineringsloven er brutt og saken har et enkelt saksforhold, vil nemnda ta stilling til erstatningen som du har krevd. Videre må alle nemndsmedlemmene være enige om at erstatning skal gis. Den som har diskriminert deg kan være uenig i at du skal få erstatning. For at nemnda skal kunne gi erstatning i slike tilfeller, må motargumentene til den som har diskriminert være åpenbart uholdbare eller at den som har diskriminert ikke har noen motargumenter.

Utleier diskriminerte leietaker med nedsatt funksjonsevne ved å kreve 1000 kroner ekstra i leie per måned for bruk av heis. Leietaker fikk 20 000 i erstatning for økte utgifter i leieperioden. Sak 20/325 fra Diskrimineringsnemnda

Leietaker brukte rullestol og var avhengig av å bruke heis i tomannsboligen. Utleier krevde 1000 kroner ekstra i måneden fra leieboer med nedsatt funksjonsevne for å dekke utgifter til alarmselskap, service og liknende for leietakers bruk av heis. Diskrimineringsnemnda kom til at praksisen var indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Kan jeg kreve oppreisning?

Nei. Du kan ikke kreve oppreisning av Diskrimineringsnemnda hvis diskrimineringen skjedde utenfor arbeidslivet. Krav om oppreisning må man derfor ta til de alminnelige domstolene.  

Hvis diskrimineringen skjedde i arbeidslivet, så kan du kreve oppreisning. Klikk her for å lese om erstatning og oppreisning i arbeidslivet.

 

Dette må du ikke glemme i klagen din

For å få vurdert erstatningskravet ditt av Diskrimineringsnemnda, må du skrive at du krever erstatning i klagen din. Det er gratis å få saken behandlet av Diskrimineringsnemnda. Les mer om dette på nettsidene til Diskrimineringsnemnda.

 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Diskrimineringsombudsloven: