Rettigheter ved tilbakekomst fra foreldrepermisjon

Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si:

  • samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen
  • samme lønn
  • samme stillingstittel

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling, slik at det gjøres endringer i kontorplass, overflytting til ny avdeling og likeverdige arbeidsoppgaver. De nye arbeidsvilkårene må ikke være mindre gunstige, men likeverdige både med hensyn til innhold og ansvar. Arbeidstaker har uansett krav på å beholde samme lønn.

 

Lovlige endringer på jobb

En arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjon. Det er arbeidsavtalen og eventuelle kollektive avtaler som setter rammen for hvilke endringer som er tillatt.

Dersom endringen er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse. Det er en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb. Kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må da være oppfylt. Les mer om endringsoppsigelse på Arbeidstilsynets sider i lenken under.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.