Spørreforbudet under intervju

Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 forbyr arbeidsgivere å spørre om eller på annen måte innhente slike opplysninger i forbindelse med rekruttering. Under et jobbintervju er det derfor ulovlig å spørre om:

  • planer om å få barn
  • graviditet eller adopsjon
  • fertilitetsbehandling
  • planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal tas ut

Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravide eller har planer om å få barn. Forbudet er kjønnsnøytralt. Det betyr at både menn og kvinner har et vern mot slike spørsmål i en rekrutteringsprosess.

Dette er lovlig

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr ikke at arbeidssøkeren selv tar opp temaet på for eksempel et intervju.
 
Forbudet gjelder ikke spørsmål om sivilstatus og antall barn.
 
Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller lov til å spørre eller innhente opplysningene. For eksempel ved tildeling av teater-/filmroller hvor det stilles spesielle krav til utseendet.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: 

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.