Informasjon under permisjon

Det kan være diskriminering hvis du ikke får nødvendig informasjon mens du er i foreldrepermisjon.

Dersom du er gravid eller i foreldrepermisjon har du rett på samme informasjon som andre medarbeidere, selv om du er borte fra arbeidsplassen.

Hvis du ikke får informasjon som er nødvendig for at du skal kunne ivareta dine interesser mens du er i foreldrepermisjon, kan dette være diskriminering.

Eksempler på slik informasjon er:

  • lønnsforhandlinger
  • omorganiseringer

 

Informasjon om ledige stillinger under foreldrepermisjon

I sak 20/144 fra Diskrimieneringsnemnda, mente nemnda at en kvinne ikke ble forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon da hun ikke fikk informasjon fra arbeidsgiveren sin om en ledig stilling hun var kvalifisert for. Kvinnen hadde ikke tilgang til hjemme-pc eller intranettet sitt hjemmefra. Nemnda mener at arbeidstaker i foreldrepermisjon må selv 

 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)