Bli med på et digitalt kurs med LDO for å få god oversikt og kunnskap om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP). 

Har rekrutteringsansvarlige kunnskap om ikke-diskriminerende praksiser ved intervjuer? Har dere rutiner for at personer som er ute i foreldrepermisjon skal få ansvar og karrierevikling etter endt foreldrepermisjon? Er arbeidsplassen en universelt utformet arbeidsplass og hvordan er det å ha et annet kjønnsuttrykk enn normen på vår arbeidsplass?   

Bli med på et aktivt og deltakende kurs bestående av eksempler, caser og tematisk presentasjon av relevante problemstillinger. 

  

Kurset inneholder 

 • Presentasjon av lovverket 
 • Praktisk arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid og redegjørelse 
 • Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud, styret) 

  

Målgruppe 

 • Arbeidsgivere 
 • Styreledere 
 • HR-personell 
 • Tillitsvalgte 
 • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte 

 
Læringsmål 

 • En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med likestilling og diskriminering på arbeidsplassen. 
 • God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å jobbe aktivt og redegjøre for likestilling. 
 • Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten. 

 

Merk; dette er et kurs i arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. For tilsvarende plikt knyttet til virksomhetens rolle som offentlig myndighet, se våre kurs i likestillingsplikten for offentlig sektor (LOS-plikten).  

 

Tid og påmelding

Onsdag 25.oktober kl 09:30-11:00

Delta digitalt på kurset ved å klikke på denne lenken

Vil du vite mer?

 • Les mer om hvordan du kan jobbe med likestilling i arbeidslivet på våre temasider.