Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven ble styrket 1. januar i år.  

Arbeidet handler om å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele bredden av personalpolitikken og på mange diskrimineringsgrunnlag. Det handler også om hvordan man redegjør for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen. 

Likestilling og anti-diskrimineringsarbeid får stadig mer vind i seilene. Flere norske virksomheter har satt likestilling og mangfold på sin dagsorden. Sentralt i arbeidet står du som tillitsvalgt.

På kurset går vi gjennom lovverket, gir deg konkrete tips, sjekklister og veiledning i hvordan du kan følge opp ARP-arbeidet.

 

 • Kursdato: 3. desember 2020
 • Tid: kl 10-12 

 

Kurset gjennomføres digitalt via denne lenken. 

Etter en innledning om ARP, vil deltakerne involveres gjennom oppgaveløsning og meningsmålinger.

 

Kurset inneholder

 • En innføring i aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven
 • Orientering om din rolle som tillitsvalgt i arbeidet
 • Eksempler på praktisk arbeid med plikten
 • Sjekkliste for arbeidet
 • Refleksjonsøvelser og erfaringsdeling
 • Tips til god og effektiv arbeidsmetodikk

 

Læringsmål

 • God kunnskap om lovpålagte forpliktelser.
 • God forståelse av arbeidsmetodikken som er skissert i loven.
 • God forståelse av din rolle som tillitsvalgt rolle i arbeidet.
 • Tips til verktøy og metoder for å bidra til et effektivt likestillingsarbeid på arbeidsplassen.

 

Vil du vite mer?

 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet?
Send e-post til media@ldo.no