Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din graviditet eller foreldrepermisjon? Les om diskrimineringsvernet i arbeidslivet her

Ombudet har utarbeidet en fagoppsummering som gjelder graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert 2015). Denne finner du her.