Vernet gjelder for eksempel hvis du ikke har fått en stilling eller har mistet jobben fordi du er eller ikke medlem i en bestemt fagforening.

 

Hvem er vernet?

Vernet mot diskriminering på grunn av fagforeningsmedlemskap gjelder både for ansatte arbeidstakere, innleide arbeidstakere eller selvstendige næringsdrivende som tar oppdrag for en virksomhet. Vernet gjelder bare i arbeidslivet. Les mer om dine rettigheter her

 

Lovlig forskjellsbehandling

Ikke all forskjellsbehandling er ulovlig. Hvis arbeidsgiver har en saklig grunn til å forskjellsbehandle, og forskjellsbehandlingen er nødvendig for å utføre arbeidet og ikke uforholdsmessig inngripende, kan forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i en fagforening være lovlig. Les mer om unntaksadgangen her.