Seksuell orientering

Hvem du retter kjærligheten eller seksualiteten mot. Likestillings- og diskrimineringsloven gir først og fremst et vern til personer som bryter med samfunnets normer for seksualitet, for eksempel homofile, lesbiske og bifile. 

 

Kjønnsidentitet 

Slik du opplever kjønnet ditt. I samfunnet deles kjønn ofte i to kategorier; kvinne og mann. Likestillings- og diskrimineringsloven gir først og fremst vern til deg som bryter med normer for kjønn. Det kan være at du opplever at kjønnsidentiteten din ikke er i samsvar med kjønnet du ble tillagt ved fødselen, at du verken opplever deg som kvinne eller mann (ikke-binær) eller at kjønnsidentiteten din veksler mellom ulike kjønn.  

 

Kjønnsuttrykk 

Hvordan kjønn og kjønnsidentitet bevisst eller ubevisst uttrykkes eller oppfattes av andre, for eksempel med stemme, klær, kroppsspråk eller sminke. Det å utfordre måten kjønn tradisjonelt har blitt uttrykt på, kan gjøre personer utsatt for diskriminering eller trakassering.  

 

Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror er diskriminering/trakassering på grunn av din seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, kan du lese om rettighetene dine på nettsidene våre her

Du kan lese om ombudets arbeid som gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på siden om

Du kan lese mer om disse diskrimineringsgrunnlagene i en rettslig sammenheng i denne rapporten (oppdater i 2017).