Likestillings- og diskrimineringsombudet har sett frem til handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer, som regjeringen med statsminister Erna Solberg (H) i spissen la frem 23. september.

Det var terrorangrepet mot Al-Noor-moskéen i Bærum i fjor som ble utslagsgivende for at planen ble laget. Den ferdige teksten inneholder 18 tiltak fordelt over seks ansvarlige departementer.

- Planen inneholder mange gode tiltak, og viser at regjeringen anerkjenner diskriminering og hat mot muslimer som et alvorlig samfunnsproblem, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

 

Viktig bestemmelse om hatkrim

I 2019 avholdt ombudet en rekke møter med muslimske trossamfunn og moskeer, og ga deretter innspill til planen. Blant våre anbefalinger var å øke kunnskapen i befolkningen om muslimer i Norge, styrke sivilt samfunns mulighet til å jobbe mot rasisme og diskriminering og etablere fast dialog mellom politikere og muslimske organisasjoner. Vi er fornøyde med at planen inneholder tiltak på disse områdene.

I tillegg vil vi rose regjeringen for at hatkriminalitet rettet mot muslimer nå skal registreres som eget hatmotiv i politiets straffesaksregister.

 

Mer rettet mot arbeidslivet

LDO savner imidlertid en tydelig oppfordring til ledende politikere om å selv sørge for en retorikk som er fordomsfri og inkluderende overfor den muslimske befolkningen i Norge. Det er også ønskelig med veiledning til arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner om hvordan de kan ivareta rettigheter knyttet til religionsutøvelse.

Ombudet etterlyser ellers tidsangivelser for når de enkelte tiltakene skal iverksettes og en beskrivelse av hvordan sivilt samfunn skal involveres i iverksettelsen av planen underveis.

Les hele handlingsplanen her

 

Vil du vite mer?

Les mer om ombudets arbeid innen etnisitet.

 

Vil du ha nyhetsbrev fra LDO? Kontakt oss på media@ldo.no