Forrige uke sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet en henvendelse til butikken Brandy Melville i Oslo. Butikken har fått flere reaksjoner på en stillingsannonse de har lagt ut i ulike kanaler, der de søker etter «babes» til å jobbe i butikken i sommermånedene.

Å søke etter et bestemt kjønn til en stilling er som hovedregel ikke lov. LDO ber derfor butikken om en redegjørelse om hvorfor de har valgt denne ordlyden, og minnet dem om mulige konsekvenser dersom dette blir en sak for Diskrimineringsnemnda. Brevet er sendt på bakgrunn av en henvendelse fra en privatperson, men ombudet har også fått flere henvendelser om saken fra pressen.

Saken har også vakt debatt om vektlegging av utseende i stillingsutlysninger. Selv om utseende ikke er et diskrimineringsgrunnlag, har vi påpekt at det er uheldig om krav om en spesiell type utseende i stillingsannonser bidrar til å opprettholde stereotype oppfatninger av hvordan gutter og jenter bør se ut. 

Les ombudets brev her.

Vil du vite mer?