Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt seg i forbindelse med to saker i Diskrimineringsnemnda, som dreier seg om diskriminering av foreldre i arbeidslivet.

Den ene saken gjaldt et tilfelle der en kvinnelig arbeidssøker, etter at hun hadde mottatt et jobbtilbud, informerte om at hun var gravid og spurte om det var mulighet for å forhandle på lønn. Arbeidsgiveren valgte da å ikke besvare arbeidssøkers spørsmål om lønn, men ventet til akseptfristen for jobbtilbudet hadde gått ut. Deretter gav arbeidsgiveren beskjed om at de ikke lenger ønsket å gå videre med henne som kandidat.

Nemnda kom til at denne behandlingen var et brudd på diskrimineringsregelverket. Kvinnen er tilkjent 50 000 kroner i oppreisning.

Den andre saken gjaldt en situasjon hvor et intervju mellom en mannlig arbeidssøker og et bemanningsbyrå ble avsluttet etter at det kom frem at arbeidssøkeren skulle ut i foreldrepermisjon tre måneder etter at oppdraget skulle starte.

Nemnda kom til at klageren var utsatt for et brudd på diskrimineringsregelverket. Mannen er tilkjent 15 000 kroner i oppreising.

 

Les hele pressemeldingen, og mer om sakene, på nemndas hjemmesider.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplever stor pågang om denne typen saker. En fjerdedel av henvendelsene ombudet mottar som gjelder samfunnsområdet arbeidsliv, handler om diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

- Dette viser dessverre at vi som samfunn har store utfordringer med tematikken, til tross for at Norge, som et av verdens mest likestilte land, har svært strenge reguleringer av graviditetsvernet, sier May Schwartz, fungerende ombud.

Vil du vite mer?