Konferansen avslutter et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Portugal med støtte av EØS-midlene. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Likestillings- og diskrimineringsombudet er Donor Program Partner i et programområde som handler om balansen mellom arbeidsliv og privatliv, vold i nære relasjoner, kjønnsbasert vold, og godt styresett. Les mer om EØS-midlene og ombudets rolle i EØS-samarbeidet her.

Tema for denne konferansen er metoder for forebygging av partnerdrap ved analyse av partnerdrapssaker. Målet er å styrke forebygging av fremtidige partnerdrap. Ekspertene fra USA og Portugal presenterer metodene som brukes i sine respektive land. I tillegg får høre om et pågående arbeid med å opprette en tilsvarende partnerdrapskommisjon her i Norge. Etableringen av en partnerdrapskommisjon er også noe FNs kvinnekommite er opptatt av, og som ombudet omtalte i vår nylige rapport til FN. Den kan du lese her.

Dato: 6. juni 2023
Kl: 10:30 - 13:30

Konferansen er digital og du kan melde deg på ved å klikke her.