Seksuell trakassering ble pekt på som en utfordring i Politihøgskolens arbeidsmiljøundersøkelse i fjor. Nå skal ombudet, sammen med Likestillingssenteret KUN, holde kurs for Politihøgskolens ledelse, ansatte, tillitsvalgte og studenter om hvordan seksuell trakassering kan forebygges og hindres. 

Avtalen inneholder fem kurs i løpet av 2021. Inntil covid 19-situasjonen gjør det mulig å møtes, vil kursene foregå digitalt. Kursene vil blant annet omfatte en orientering om likestillings- og diskrimineringslovverket, arbeid med caseoppgaver, og en innføring i hvordan varsler kan håndteres.

Likestillingssenteret KUN, LDO og Politihøgskolen holdt det første innledende møtet i uke 11. Vi ser frem til samarbeidet i året som kommer.

Ombudet holder kurs for en rekke aktører om forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Ønsker din virksomhet et kursopplegg fra LDO, eller har dere spørsmål om temaet? Ta kontakt med oss.

Vil du vite mer?


Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no